You are here:

www.sripolla.com

JA slide show

 
รวมคลิป VDO 
ออกพรรษาที่ท่าตูม ปี 57 จ.มหาสารคาม
แข่งเรือยาว 

พิธีเปิดแข่งเรือ
พาเหรดเรือ


แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่ 2แข่งเรือ คู่ 3แข่งเรือ คู่ 4
แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่
แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่
แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่พานทอง-หงษ์ศักดิ์ทอง-ศรีแพง
บัวทอง-นาคราชหงษ์-สมนึกคำเครือ-เทพพานทองนาคราช-แพงศรีเมือง
ศักดิ์ทอง-บัวทองสมนึก-พานทองหงษ์เหิร-คำเครือศักดิ์ทอง-นาคราช
คำเครือ-สมนึกหงษ์เหิร-เทพพานทองแพงศรีเมือง-ศักดิ์ทองบัวทอง-นาคราช
สมนึก-หงษ์เหิรเทพพานทอง-คำเครือ

ขบวนแห่ ท่าตูม ม3ขบวนแห่ ท่าตูม ม9ขบวนแห่ หนองโดน
อ้อยช้าง
ขบวนแห่ รร.ท่าตูม
บ้านดอนเรือ
ขบวนแห่ หนองข่า
โปโล กุดเวียน
ขบวนแห่ อบต.ท่าตูม

การแสดงบนเวที
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางนพมาศ(จำแลง)1นางนพมาศ(จำแลง)2นางนพมาศ(จำแลง)3นางนพมาศ(จำแลง)4
นางนพมาศ 1นางนพมาศ 2นางนพมาศ 3
การแสดง 1การแสดง2การแสดง 3
รำวงเพื่อสุขภาพ 
รำวง 1รำวง 2รำวง 3รำวง 4
รำวง 5รำวง 6รำวง 7รำวง 8
รำวง 9รำวง 10รำวง 11รำวง 12
วัยรุ่นตีกันวัยรุ่นตีกันวัยรุ่นตีกัน
รำวง 13รำวง 14รำวง 15 รำวง 16

ขบวนแห่กระทง
กลองยาวประยุกต์

เริ่มขบวนแห่ 1เรื่มขบวนแห่ 2วัดป่าสโมสร  บ้านดอนเรือ
หนองโดนอ้อยช้าง     หนองข่า หนองคู โปโล กุดเวียน    ท่าตูม หมู่ 9  อบต.ท่าตูม
 
นางนพมาศ(จำแลง)

 
เวทีแห่งความสามารถ
 

ครอบครัว ศรีพลลา

          

ข่าวสาร

อสมท.
 สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว INN
 ครอบครัวข่าว 3
 สำนักข่าว BBC
 สำนักข่าว Dailymail

ผลงานทางวิทยุ..(ฟังย้อนหลัง)


พี่น้องป้องปาย เบิ่งเฮา ตอนนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พี่น้องป้งปาย แวะมาเบิ่งเฮาแล้ว (คน)

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 39187

เว้าจา/ โสคุย/ ฝากข่าวชาวท่าตูม

หลาน เหลน "ศรีพลลา"

 
กิ๊ป

แนน

ติงลี่
ตุ๋ม
ปลา
กุ้ง

บิว

ปลื้ม

ก็อต

ก้อง

ริว

ฟ้า

ปลาย

พลาย

แพรว

โฟน

มาร์ท

หมิว
 

ข่าวน่าสนใจ (วันนี้)

     

โพลล์แสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับ FM 103.75 MHz ?