You are here:

www.sripolla.com

JA slide show
สถานีวิทยุแดนน้ำถิ่นปลา รหัสสถานี 04520391 
  ตอนนี้สถานีวิทยุ แดนน้ำถิ่นปลา FM103.75 MHz อยู่ในช่วงของการระงับออกอากาศชั่วคราว ตามคำสัjงของ คสช. และอยู่ในช่วงการดำเนินเรื่องขอเปิดสถานีฯ ตามกสทช.ซึ่งมีหลายขั้นตอน ไม่สามารถระบุระยะเวลาของการเปิดสถานีได้  (จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ)
   

      
    
 
ครอบครัว "ศรีพลลา" ยินดีต้อนรับ
 
รวมคลิป VDO 
ออกพรรษาที่ท่าตูม ปี 57 จ.มหาสารคาม
แข่งเรือยาว 

พิธีเปิดแข่งเรือ
พาเหรดเรือ


แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่ 2แข่งเรือ คู่ 3แข่งเรือ คู่ 4
แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่
แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่
แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่พานทอง-หงษ์ศักดิ์ทอง-ศรีแพง
บัวทอง-นาคราชหงษ์-สมนึกคำเครือ-เทพพานทองนาคราช-แพงศรีเมือง
ศักดิ์ทอง-บัวทองสมนึก-พานทองหงษ์เหิร-คำเครือศักดิ์ทอง-นาคราช
คำเครือ-สมนึกหงษ์เหิร-เทพพานทองแพงศรีเมือง-ศักดิ์ทองบัวทอง-นาคราช
สมนึก-หงษ์เหิรเทพพานทอง-คำเครือ

ขบวนแห่ ท่าตูม ม3ขบวนแห่ ท่าตูม ม9ขบวนแห่ หนองโดน
อ้อยช้าง
ขบวนแห่ รร.ท่าตูม
บ้านดอนเรือ
ขบวนแห่ หนองข่า
โปโล กุดเวียน
ขบวนแห่ อบต.ท่าตูม

การแสดงบนเวที
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กาแสดงของเยาวชน

นางนพมาศ(จำแลง)1นางนพมาศ(จำแลง)2นางนพมาศ(จำแลง)3นางนพมาศ(จำแลง)4
นางนพมาศ 1นางนพมาศ 2นางนพมาศ 3
การแสดง 1การแสดง2การแสดง 3
รำวงเพื่อสุขภาพ 
รำวง 1รำวง 2รำวง 3รำวง 4
รำวง 5รำวง 6รำวง 7รำวง 8
รำวง 9รำวง 10รำวง 11รำวง 12
วัยรุ่นตีกันวัยรุ่นตีกันวัยรุ่นตีกัน
รำวง 13รำวง 14รำวง 15 รำวง 16

ขบวนแห่กระทง
กลองยาวประยุกต์

เริ่มขบวนแห่ 1เรื่มขบวนแห่ 2วัดป่าสโมสร  บ้านดอนเรือ
หนองโดนอ้อยช้าง     หนองข่า หนองคู โปโล กุดเวียน    ท่าตูม หมู่ 9  อบต.ท่าตูม
 
เวทีแห่งความสามารถ
 

ครอบครัว ศรีพลลา

          

หลาน เหลน "ศรีพลลา"

 
กิ๊ป

แนน

ติงลี่
ตุ๋ม
ปลา
กุ้ง

บิว

ปลื้ม

ก็อต

ก้อง

ริว

ฟ้า

ปลาย

พลาย

แพรว

โฟน

มาร์ท

หมิว
 

ครอบครัว 103.75 MHz
ผู้ดำเนินรายการอ.ประศาสน์  ไชยคำภา


อ.สุภักดิ์  ชนะบุญ


อ.วิรัตน์  นาชัยฤทธิ์

 
DJ เขยสารคาม


 DJ หนุ่มหนองบัวแดง

พี่น้องป้งปาย แวะมาเบิ่งเฮาแล้ว (คน)

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 30103

พี่น้องป้องปาย เบิ่งเฮา ตอนนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว้าจา/ โสคุย/ ฝากข่าวชาวท่าตูมข่าวน่าสนใจ (วันนี้)

     

โพลล์แสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับ FM 103.75 MHz ?