You are here:

www.sripolla.com

JA slide show
สถานีวิทยุแดนน้ำถิ่นปลา (04520391) 
     สถานีวิทยุ แดนน้ำถิ่นปลา FM103.75 MHz ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทวิทยุบริการชุมชน รหัส 04520391 
     ต่อจากนี้ไป มีขั้นตอน ดังนี้ (1)การตรวจสอบมาตราฐานของเครื่องส่ง (2) การแสดงความประสงค์ขออกอากาศ (3)ลงนาม MOU กับทหาร และเมื่อดำเนินการเสร็จ จึงจะออกอากาศได้ เป็นปกติ 

  ในช่วงของการงดออกอากาศ เราได้มีการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ดังนี้ (1) ห้องจัดทำรายการใหม่  (2) ระบบถ่ายทอดสัญาณผ่านอินเตอร์เน็ต (3) ระบบเครื่องส่ง ตามมาตราฐานของ กสทช (4) ย้ายห้องจัดทำรายการ (5)ผังรายการใหม่ โดยยกเลิกผังรายการเก่าทั้งหมด  
     ทั้งนี้หากนักจัดรายการท่านใดต้องการจัดทำรายการตามผังรายการเดิม(เก่า) ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ หรือติดต่อด้วยตัวท่านเองที่ห้องจัดทำรายการห้องใหม่(ที่บ้าน นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา) เพื่อลงนามในสัญญา และปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ฯ และจะออกอากาศรายการตามผังรายการใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
      จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน (ทูร 085-7546522) 
 
ผังรายการ (จัดใหม่) มกราคม - ธันวาคม 25557 

เวลา จันทร์ - ศุกร์เสาร์ - อาทิตย์
07.00-07.30 ถ่ายทอดข่าวถ่ายทอดข่าว
07.30-08.00


08.00-09.00 
รายการสร้างสรรค์สังคม เด็กและเยาวชน
09.00 - 10.00


10.00 - 11.00


11.00 - 12.00


12.00 - 13.00


13.00 - 14.00


14.00 - 15.00


15.00 - 16.00


16.00 - 17.00


17.00 - 18.00
รายการสร้างสรรค์สังคม เด็กและเยาวชน

18.00 - 19.00ถ่ายทอดข่าวถ่ายทอดข่าว .
19.00 - 20.00


20.00 - 21.00ผลิตรายการโดยคนในชุมชนผลิตรายการโดยคนในชุมชน
21.00 - 22.00ผลิตรายการโดยคนในชุมชนผลิตรายการโดยคนในชุมชน
สำนักงาน กสทช
 
ครอบครัว "ศรีพลลา" ยินดีต้อนรับ
 
รวมคลิป VDO 
ออกพรรษาที่ท่าตูม ปี 57 จ.มหาสารคาม
พิธีเปิดแข่งเรือ
พาเหรดเรือ


แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่ 2แข่งเรือ คู่ 3แข่งเรือ คู่ 4
แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่
แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่คำเครือ - หงษ์เหิรฟ้าแข่งเรือ คู่
แข่งเรือ คู่แข่งเรือ คู่เทพพานทอง-หงษ์ศักดิ์ทอง-ศรีแพง
บัวทอง-นาคราชหงษ์-สมนึกคำเครือ-เทพพานทองนาคราช-แพงศรีเมือง
ศักดิ์ทอง-บัวทองสมนึก-พานทองหงษ์เหิร-คำเครือศักดิ์ทอง-นาคราช
คำเครือ-สมนึกหงษ์เหิร-เทพพานทองแพงศรีเมือง-ศักดิ์ทองบัวทอง-นาคราช
สมนึก-หงษ์เหิรเทพพานทอง-คำเครือ

ขบวนแห่ ท่าตูม ม3ขบวนแห่ ท่าตูม ม9ขบวนแห่ หนองโดน
อ้อยช้าง
ขบวนแห่ รร.ท่าตูม
บ้านดอนเรือ
ขบวนแห่ หนองข่า
โปโล กุดเวียน
ขบวนแห่ อบต.ท่าตูม

การแสดงบนเวที
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กาแสดงของเยาวชน

นางนพมาศ(จำแลง)1นางนพมาศ(จำแลง)2นางนพมาศ(จำแลง)3นางนพมาศ(จำแลง)4
นางนพมาศ 1นางนพมาศ 2นางนพมาศ 3
การแสดง 1การแสดง2การแสดง 3
รำวงเพื่อสุขภาพ 
รำวง 1รำวง 2รำวง 3รำวง 4
รำวง 5รำวง 6รำวง 7รำวง 8
รำวง 9รำวง 10รำวง 11รำวง 12
วัยรุ่นตีกันวัยรุ่นตีกันวัยรุ่นตีกัน
รำวง 13รำวง 14รำวง 15 รำวง 16

ขบวนแห่กระทง
กลองยาวประยุกต์

เริ่มขบวนแห่ 1เรื่มขบวนแห่ 2วัดป่าสโมสร  บ้านดอนเรือ
หนองโดนอ้อยช้าง     หนองข่า หนองคู โปโล กุดเวียน    ท่าตูม หมู่ 9  อบต.ท่าตูม
 

ครอบครัว ศรีพลลา

          

หลาน เหลน "ศรีพลลา"

 
กิ๊ป

แนน

ติงลี่
ตุ๋ม
ปลา
กุ้ง

บิว

ปลื้ม

ก็อต

ก้อง

ริว

ฟ้า

ปลาย

พลาย

แพรว

โฟน

มาร์ท

หมิว
 

ครอบครัว 103.75 MHz
ผู้ดำเนินรายการอ.ประศาสน์  ไชยคำภา


อ.สุภักดิ์  ชนะบุญ


อ.วิรัตน์  นาชัยฤทธิ์

 
DJ เขยสารคาม


 DJ หนุ่มหนองบัวแดง

พี่น้องป้งปาย แวะมาเบิ่งเฮาแล้ว (คน)

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 30790

พี่น้องป้องปาย เบิ่งเฮา ตอนนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว้าจา/ โสคุย/ ฝากข่าวชาวท่าตูมข่าวน่าสนใจ (วันนี้)

     

โพลล์แสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับ FM 103.75 MHz ?